Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

W planie audytu na rok 2020 ujęto:

  • zadanie zapewniające w obszarze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ocena utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym w Karlinie;
  • zadanie zapewniające w Gospodarka komunalna i ochrona środowisk - Ocena zadań z zakresu gospodarki odpadami;
  • zadanie sprawdzające w obszarze Organizacja i zarządzanie w Urzędzie Miejskim w Karlinie
  • zadanie sprawdzające w obszarze Gospodarka mieszkaniowa