Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

868 KBPobierz na dysk

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KARLINA W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY W 2020 R.

2.3 MBPobierz na dysk

ZAPROSZENIE DO WSKAZANIA OSÓB DO SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ

516 KBPobierz na dysk

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ

427 KBPobierz na dysk