Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie.

38 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ.

13.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ - wersja edytowalna.

135 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego i zmiana treści SIWZ usługi przewozu.

3.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

25 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.

26 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja II o zmianie treści SIWZ.

611 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmieniony załącznik - Formularz Oferty.

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmieniony załącznik - Formularz Oferty - wersja edytowalna.

63 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja III o zmianie treści SIWZ.

466 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacje z otwarcia ofert usługi przewozu dzieci i młodzieży w 2020r.

488 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert usługi przewozu dzieci i młodzieży w 2020r. cz 2

524 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty usługi przewozu dzieci i młodzieży w 2020 r -cz. 1

513 KBPobierz na dyskPodgląd pliku