Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów.

2.2 MBPobierz na dysk

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatora.

384 KBPobierz na dysk

Aktualne składy Komisji Obwodowych.

27 KBPobierz

Informacja o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniu kandydatów do komisji.

13.8 KBPobierz

Zarządzenie Burmistrza Karlina w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń itp.

508 KBPobierz na dysk

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

25 KBPobierz

Ogłoszenie Ministerstwa Cyfryzacji.

36 KBPobierz

Informacja Urzędnika Wyborczego o terminach przyjmowania zgłoszeń.

13.3 KBPobierz

Kodeks Wyborczy.

1.3 MBPobierz na dysk

Oświadczenie o ponownym zamieszkaniu na terenie Gminy.

29 KBPobierz

Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu - wpisanie do rejestru.

31 KBPobierz

Oświadczenie właściciela mieszkania - wpisanie do rejestru

28 KBPobierz

Pisemna deklaracja o wpisanie do rejestru wyborczego.

31 KBPobierz

Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców.

34 KBPobierz

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

55 KBPobierz

Wniosek o udostępnienie spisu wyb.

32 KBPobierz

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców.

37 KBPobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

45 KBPobierz

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

34 KBPobierz

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.

43 KBPobierz