Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów.

2.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatora.

384 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Aktualne składy Komisji Obwodowych.

27 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniu kandydatów do komisji.

13.8 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Burmistrza Karlina w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń itp.

508 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

25 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie Ministerstwa Cyfryzacji.

36 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Urzędnika Wyborczego o terminach przyjmowania zgłoszeń.

13.3 KBPobierzPodgląd pliku

Kodeks Wyborczy.

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Oświadczenie o ponownym zamieszkaniu na terenie Gminy.

29 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu - wpisanie do rejestru.

31 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie właściciela mieszkania - wpisanie do rejestru

28 KBPobierzPodgląd pliku

Pisemna deklaracja o wpisanie do rejestru wyborczego.

31 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

55 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o udostępnienie spisu wyb.

32 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców.

37 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

45 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.

43 KBPobierzPodgląd pliku