Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie o zamówieniu.

7.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ.

7.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ - wersja edytowalna.

240 KBPobierzPodgląd pliku

Informacje o których mowa w art.86 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

571 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie częściowe nr 5.

425 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert - zadanie częściowe nr 4.

418 KBPobierz na dyskPodgląd pliku