Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Raport o stanie Gminy - rok 2019.

13.7 MBPobierz

Zarządzenie Burmistrza nr 59.

196 KBPobierz na dysk

Zgłoszenie mieszkanca do udzialu w debacie nad raportem.

20 KBPobierz

Listy poparcia mieszkańca.

141 KBPobierz

Przebieg debaty nad Raportem o stanie Gminy Karlino za 2019.

18.4 KBPobierz

Raport o stanie Gminy - rok 2018.

7.9 MBPobierz na dysk

Zarządzenie Burmistrza nr 63.

192 KBPobierz na dysk

Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie.

18.6 KBPobierz

Listy poparcia mieszkańca.

138 KBPobierz

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej.

783 KBPobierz na dysk