Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Raport o stanie Gminy - rok 2019.

13.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Burmistrza nr 59.

196 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zgłoszenie mieszkanca do udzialu w debacie nad raportem.

20 KBPobierzPodgląd pliku

Listy poparcia mieszkańca.

141 KBPobierzPodgląd pliku

Przebieg debaty nad Raportem o stanie Gminy Karlino za 2019.

18.4 KBPobierzPodgląd pliku

Raport o stanie Gminy - rok 2018.

7.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Burmistrza nr 63.

192 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie.

18.6 KBPobierzPodgląd pliku

Listy poparcia mieszkańca.

138 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej.

783 KBPobierz na dyskPodgląd pliku