Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o unieważnieniu.

12.2 KBPobierz na dysk

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

28 KBPobierz

Pytania wykonawcy i wyjaśnienia zamawiającego i zmiana treści SIWZ

41 KBPobierz na dysk

Ogłoszenie.

33 KBPobierz

SIWZ + załączniki.

495 KBPobierz na dysk

SIWZ.

108 KBPobierz

Uchwała RIO w sprawie opinii o mozliwości spłaty kredytu.

229 KBPobierz na dysk

Wykaz udzielonych poręczeń na dzień 31.05.2019 r.

34 KBPobierz na dysk

Wykaz zobowiązań na dzień 31.05.2019 r.

37 KBPobierz na dysk

Opinia RIO o sfinansowaniu deficytu na rok 2019.

59 KBPobierz na dysk

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu na rok 2018

223 KBPobierz na dysk

Opinia RIO o sprawozdaniu za 2018 r.

228 KBPobierz na dysk

uchwała o zaciągnięciu kredytu.

33 KBPobierz na dysk

Zaświadczenie z US o niezaleganiu.

92 KBPobierz na dysk

Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu.

26 KBPobierz na dysk