Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie.

38 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ.

19.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

SWIZ - wersja edytowalna.

231 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego i zmiana treści SIWZ.

79 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego i zmiana treści SIWZ. - pdf

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

25 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zmianie treści SIWZ.

411 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

503 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytania i odpowiedzi 2.

1.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacje o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

494 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wybór najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie postepowania.

625 KBPobierz na dyskPodgląd pliku