Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

OGŁOSZENIE o podaniu do publicznej wiadomości wykazów

320 KBPobierz na dysk

WYKAZ osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony

771 KBPobierz na dysk

WYKAZ osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego

698 KBPobierz na dysk