Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Uchwały w sprawie powołania przewodniczących i zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych.

3.7 MBPobierz na dysk

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

1.5 MBPobierz na dysk

Informacja o pierwszym posiedzeniu.

411 KBPobierz na dysk

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.

32 KBPobierz

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców.

37 KBPobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

45 KBPobierz

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

34 KBPobierz

Pisemna deklaracja o wpisanie do rejestru wyborczego.

31 KBPobierz

Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu - wpisanie do rejestru.

31 KBPobierz

Oświadczenie właściciela mieszkania - wpisanie do rejestru.

28 KBPobierz

Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do komisji oraz terminie potencjalnego losowania.

13.8 KBPobierz

Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

18.8 KBPobierz

Ogłoszenie - dyżury Urzędnika Wyborczego.

220 KBPobierz na dysk

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

324 KBPobierz na dysk

Informacja OKW o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.

304 KBPobierz na dysk

Komunikat OKW o terminach dyżurów.

207 KBPobierz na dysk

Informacja Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów.

233 KBPobierz na dysk