Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Informacje z otwarcia ofert.

20 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

ogłoszenie o zamówieniu energia

498 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ cześć I IDW Dostawa Energii.

99 KBPobierzPodgląd pliku

Podpis.

138 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ cześć II Istotne postanowienia umowy

41 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ cześć III OPZ

43 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do OPZ lista podmiotów

10.8 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do OPZ Lista PPE

163 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do OPZ uzasadnienie - cena 100%

39 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1.

21 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmienione dn 16.11.18r. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy.

24 KBPobierzPodgląd pliku

Zmienione dn 16.11.18 Załącznik nr 2 do OPZ Lista PPE

175 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

41 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja II o zmianie treści SIWZ

27 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie II o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

24 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja III o zmianie treści SIWZ.

18.6 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmieniony dn. 26.11.2018 załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego.

41 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja IV o zmianie treści SIWZ.

27 KBPobierzPodgląd pliku

Zmieniony dn. 29.11.2018 załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego.

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

27 KBPobierzPodgląd pliku