Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

207 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

208 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przedmiary- wersja edytowalna

155 KBPobierzPodgląd pliku

Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego treści SIWZ

284 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

515 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ_cz.I_Instrukcja dla Wykonawców_IDW

20 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ_cz.II-wzór_umowy

16.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ_cz.III_opis_przedmiotu_zamówienie_OPZ

4.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do OPZ- Projekty

9.5 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do OPZ- pozwolenia na budowę

6.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do OPZ - decyzja i zalecenia konserwatorskie

3.6 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 do OPZ- dokumentacja do decyzji Konserwatora Zabytków- Szczecińska 22

27 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 do OPZ- Przedmiary robót

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 do OPZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

3.6 MBPobierzPodgląd pliku