Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

481 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacje z otwarcia ofert

406 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

70 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytania 2 wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego i zmiana treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego i zmiana treści SIWZ

824 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie.

132 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ.

80 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ - podpis.

5.5 KBPobierzPodgląd pliku

JEDZ.

95 KBPobierzPodgląd pliku

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Karlino.

44 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Opinia RIO o wykonaniu budżetu I półrocze 2018r.

85 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu w 2018r.

48 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu.

70 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Udzielone poręczenia na dzień 30.09.2018r.

45 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zaświadczenie o wyborze Burmistrza.

24 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zaświadczenie US o niezaleganiu w podatkach.

141 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek.

30 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zobowiązania Gminy Karlino na dzień 30.09.2018r.

60 KBPobierz na dyskPodgląd pliku