Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie.

132 KBPobierz na dysk

SIWZ.

80 KBPobierz

SIWZ - podpis.

5.5 KBPobierz

JEDZ.

95 KBPobierz

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Karlino.

44 KBPobierz na dysk

Opinia RIO o wykonaniu budżetu I półrocze 2018r.

85 KBPobierz na dysk

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu w 2018r.

48 KBPobierz na dysk

Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu.

70 KBPobierz na dysk

Udzielone poręczenia na dzień 30.09.2018r.

45 KBPobierz na dysk

Zaświadczenie o wyborze Burmistrza.

24 KBPobierz na dysk

Zaświadczenie US o niezaleganiu w podatkach.

141 KBPobierz na dysk

Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek.

30 KBPobierz na dysk

Zobowiązania Gminy Karlino na dzień 30.09.2018r.

60 KBPobierz na dysk