Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

239 KBPobierz na dysk

Ogłoszenie o zamówieniu

515 KBPobierz na dysk

SIWZ_cz.I_Instrukcja dla Wykonawców_IDW

20 MBPobierz na dysk

SIWZ_cz.II_-wzór_umowy

16.8 MBPobierz na dysk

SIWZ_cz.III-opis_przedmiotu_zamówienia_OPZ

4.7 MBPobierz na dysk

Załącznik nr 1 do OPZ- Projekty

9.5 MBPobierz

Załącznik nr 2 do OPZ- pozwolenia na budowę

6.9 MBPobierz

Załącznik nr 3 do OPZ - decyzja i zalecenia konserwatorskie

3.6 MBPobierz

Załącznik nr 4 do OPZ- dokumentacja do decyzji Konserwatora Zabytków- Szczecińska 22

27 MBPobierz

Załącznik nr 5 do OPZ - Przedmiary robót

2.5 MBPobierz

Załącznik nr 6 do OPZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

3.6 MBPobierz