Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

402 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacje z otwarcia ofert

454 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o zmianie treści SIWZ - zmiana przedmiarów robót w branży elektrycznej

517 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Poprawione przedmiary robót elektrycznych

10.9 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja ze spotkania Wykonawców połączonego z wizją lokalną

425 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie

186 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ cz. I - Instrukcja dla wykonawców_IDW

22 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załączniki nr 1-7 do SIWZ_czesc I_IDW

54 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ cz. II - wzór umowy

690 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ cz. III - Opis przedmiotu zamówienia_OPZ

434 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zał nr 1 do OPZ - Branża drogowa - proj. wykonawczy

3.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 2 do OPZ - Branża sanitarna - proj. wykonawczy

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 3 do OPZ - Branża elektryczna - proj. wykonawczy

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 4 do OPZ - Branża teletechniczna - proj. wykonawczy

6.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 5 do OPZ - Przedmiar robót

208 KBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 6 do OPZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zał nr 7 do OPZ - Umowa z GDDKiA na przebudowę skrzyżowania

1.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zał nr 8 do OPZ - Porozumienie z Powiatem ws. przebudowy skrzyżowania

1.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zał nr 9 do OPZ - Projekty organizacji ruchu

7.0 MBPobierzPodgląd pliku