Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

24 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert.

243 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

125 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytania I Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego i zmiana treści SIWZ

200 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie.

343 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załączniki SIWZ.

541 KBPobierzPodgląd pliku