Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

496 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacje z otwarcia ofert.

447 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytania 3 wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego

843 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja 4 o zmianie treści SIWZ - termin składania ofert

196 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

122 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytania 2 wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego i zmiana treści SIWZ

203 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego i zmiana treści SIWZ_kredyt

261 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 7 – Uchwała składu orzekającego Kolegium RIO w Szczecinie o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Karlino

3.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 8 - Dokumenty uzupełniające

107 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 9 - Wykaz zobowiązań gminy

285 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 10 - Wykaz udzielonych poręczeń 30.06.2018 r.

321 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o zmianie treści SIWZ - termin składania ofert

161 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

122 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu.

157 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ

2.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty

19.7 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Wzory oświadczeń

21 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białogardzie o niezaleganiu w podatkach

121 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w płaceniu składek

27 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 5 - Uchwała składu orzekającego Kolegium RIO w Szczecinie w sprawie możliwości spłaty kredytu

70 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 6 - Uchwała składu orzekającego Kolegium RIO w Szczecinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017

93 KBPobierz na dyskPodgląd pliku