Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie.

38 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularze.

80 KBPobierzPodgląd pliku

Pytanie wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego i zmiana treści SIWZ.

702 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

27 KBPobierzPodgląd pliku

Pytania II wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SIWZ.

165 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmieniony załącznik formularze wersja edytowalna.

507 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert.

235 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Unieważnienie postępowania.

40 KBPobierz na dyskPodgląd pliku