Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

745 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacje z otwarcia ofert

71 KBPobierzPodgląd pliku

Uaktualniony Przedmiar odwodnienia

173 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytania 2 wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego i zmiana treści SIWZ

41 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pytanie wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego i zmiana treści SIWZ

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

44 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ część I

81 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ część II -projekt umowy

68 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ część III- opis przedmiotu zamówienia

85 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany i wykonawczy- załącznik nr 1 do OPZ

5.1 MBPobierzPodgląd pliku

PB pomosty- załącznik nr 2 do OPZ

298 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt zabezpieczenia skarpy- załącznik nr 3 do OPZ

651 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt odwodnienia terenu- załącznik nr 4 do OPZ

15.6 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumenty formalno-prawne załącznik nr 5 do OPZ

540 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiary- załącznik nr 6 do OPZ

546 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacje techniczne- załącznik nr 7 do OPZ

13.9 MBPobierzPodgląd pliku

Podgrzewacze wody

749 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zagospodarowanie terenu, monitoring

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku