Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

17.5 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

16.8 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu.

44 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ cz. 1.

81 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ cz. 2.-projekt umowy.

68 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ cz. 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia.

85 KBPobierzPodgląd pliku

Dokumenty formalno-prawne.

540 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany i wykonawczy - obiekty. Zał. 1 do OPZ

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany i wykonawczy - pomosty. Zał. nr 2 do OPZ

298 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt budowlany i wykonawczy - zagospodarowanie.

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt odwodnienie terenu.

15.6 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt zabezpieczenie skarpy.

651 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiary.

266 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacje techniczne.

13.9 MBPobierzPodgląd pliku

Podgrzewacze wody.

749 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zagospodarowanie terenu, monitoring.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku