Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie.

43 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt - Branża sanitarna - zał.1 do OPZ

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt - Branża energetyczna - zał. 2 do OPZ.

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt - Branża drogowa - zał.3 do OPZ.

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt - Architektura - zał.4 do OPZ.

7.2 MBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar - zał.5 do OPZ.

554 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

STWIOR - zał. nr 6 do OPZ.

4.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ cześć I

142 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ cześć II projekt umowy.

81 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ cześć III opis przedmiotu zamówienia.

60 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z wizji lokalnej.

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

610 KBPobierz na dyskPodgląd pliku