Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zapytanie ofertowe.

348 KBPobierz

Zapytanie ofertowe - załączniki.

350 KBPobierz

Zapytanie ofertowe - protokół.

342 KBPobierz

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

43 KBPobierz

Wyniki naboru.

121 KBPobierz