Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2017r.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2017r.

15.2 MBPobierzPodgląd pliku
15.7 MBPobierzPodgląd pliku
14.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku
31 MBPobierz na dyskPodgląd pliku
121 KBPobierz na dyskPodgląd pliku
66 KBPobierzPodgląd pliku
94 MBPobierzPodgląd pliku