Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2017r.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2017r.

15.2 MBPobierz
15.7 MBPobierz
14.5 MBPobierz na dysk
31 MBPobierz na dysk
121 KBPobierz na dysk
66 KBPobierz
94 MBPobierz