Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

25 KBPobierz na dysk

Informacja z otwarcia ofert.

227 KBPobierz na dysk

Informacja 2 o zmianie treści SIWZ.

22 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

22 KBPobierz

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1.

304 KBPobierz na dysk

Ogłoszenie o zamówieniu.

32 KBPobierz

SIWZ.

333 KBPobierz

OPZ.

81 KBPobierz

Załącznik do OPZ.

49 KBPobierz

Wzór umowy.

170 KBPobierz