Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożone do publicznego wglądu

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino

67 KBPobierzPodgląd pliku

Uzasadnienie uchwały zmiany studium

36 KBPobierzPodgląd pliku

Rysunki zmiany studium, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały

120 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium, stanowiące załącznik nr 6 do uchwały

34 KBPobierzPodgląd pliku

Jednolity tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Uwarunkowania rozwoju”, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały

16.0 MBPobierzPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Uwarunkowania rozwoju”, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały

14.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju”, stanowiący załącznik nr 9 do uchwały

15.6 MBPobierzPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju”, stanowiący załącznik nr 10 do uchwały

31 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.1 do uchwały

11.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.2 do uchwały

792 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.2-1 do uchwały

337 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.3 do uchwały

851 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.4 do uchwały

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.5 do uchwały

834 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.6 do uchwały

855 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.7 do uchwały

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.8 do uchwały

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.9 do uchwały

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.10 do uchwały

496 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.11 do uchwały

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.12 do uchwały

491 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.13 do uchwały

759 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.14 do uchwały

785 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.15 do uchwały

299 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.16 do uchwały

750 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.16-1 do uchwały

327 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.17 do uchwały

226 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.17-1 do uchwały

418 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.18 do uchwały

344 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Polityka planistyczna”, stanowiący załącznik nr 11 do uchwały

4.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium

9.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku