Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty usługi przewozu.

22 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

22 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie.

32 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ.

292 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie i regulamin.

247 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o zmianie treści SIWZ.

20 KBPobierz na dyskPodgląd pliku