Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Unieważnienie

21 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie.

203 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ wraz z załącznikami i wzorem umowy.

502 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kody odpadów podlegające wpisowi do rejestru działalności regulowanej.

150 KBPobierz na dyskPodgląd pliku