Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zgoszenie.

29 KBPobierzPodgląd pliku

OGŁOSZENIE

Inwentaryzacja stanowisk występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Karlino

Szanowni Państwo, do Urzędu Miejskiego w Karlinie wpływa coraz więcej sygnałów dotyczących występowania barszczu Sosnowskiego. Jest to gatunek inwazyjny, mający szkodliwy wpływ na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi. Kontakt z rośliną powoduje m.in. zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, niegojące się rany oraz zapalenie spojówek.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do mieszkańców o przekazywanie informacji do tut. Urzędu Miejskiego na temat miejsc występowania rośliny. Zgłoszenie powinno zawierać:

· nazwę miejscowości,

· orientacyjne miejsce występowania rośliny (nr działki, obręb),

· orientacyjną powierzchnię zajmowaną przez rośliny lub ilość sztuk,

· wskazanie właściciela/ zarządcy gruntu.

Informacje będą wykorzystane do oszacowania skali problemu, a następnie opracowania programu zwalczania barszczu Sosnowskiego. Więcej informacji pod numerem telefonu: 94 311 95 15. Formularz zgłoszenia do pobrania znajduje się w Urzędzie Miejskim w Karlinie (pok. nr 3), oraz na stronie internetowej www.bip.karlino.pl

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do dnia 31 lipca 2016 r.