Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

200 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Protokół z wizji lokalnej.

261 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania 2.

392 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania 1.

474 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ + zał. nr 1-8

598 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

PROJEKT DROGOWY - zał. nr 9

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

PROJEKT WODOCIAG - zał. nr 10

3.0 MBPobierzPodgląd pliku

PROJEKT OŚWIETLENIA - zał. nr 11

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

PROJEKT ARCHITEKTURA zał. nr 12

20.0 MBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar - cmentarz - zał. nr 13

197 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

STWiOR - zał. nr 14

611 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

STWIOR - oświetlenie - zał. nr 14

194 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ekspertyza - drzewa - zał. nr 15

15.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

zał. do SIWZ nr 1 - 7 w wersji edytowalnej

97 KBPobierzPodgląd pliku