Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Informacja o wyborze oferty.

39 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wyjasnienia do specyfikacji.

26 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedz na zapytanie.

100 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Oświadczenie.

5.9 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Poręczenia.

64 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

powiązania kapitałowe.

66 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wykaz kredytów, pożyczek i obligacji.

62 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zaświadczenie US.

771 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie.

289 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ

112 KBPobierzPodgląd pliku

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek.

25 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

366 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdanie z wykonania 2014r.

16.7 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

uchwała RIO Nr XXXIX.158.Z.2015

154 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

uchwała RIO Nr CXIX.497.Z.2015

122 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

uchwała RIO Nr CXIX.496.Z.2015

166 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

uchwała RIO nr 8XVI.89.Z.2016

87 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała o powołaniu skarbnika.

21 KBPobierz na dyskPodgląd pliku