Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Składy komisji obwodowych.

17.0 KBPobierz

Obwieszczenie Burmistrza Karlina w sprawie informacji o składach obwodowych komisji wyborczych.

22 KBPobierz

Zarządzenie Burmistrza Karlina w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

58 KBPobierz na dysk

Informacja - kalendarz wyborczy.

31 KBPobierz

Obwieszczenie o wyłożeniu spisów wyborców.

12.9 KBPobierz

Informacja dot. zgłoszenia na kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

15.1 KBPobierz

Obwieszczenie o granicach obwodów...

109 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie PKW o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

33 KBPobierz

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu RP...

45 KBPobierz na dysk