Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Obwieszczenie Burmistrza Karlina o składach obwodowych komisji.

21 KBPobierz

Obwieszczenie Informacja o powołanych komisjach obwodowych ds. referendum.

19.8 KBPobierz

Zarządzenie powołanie komisji ds referendum.

21 KBPobierz

Kalendarz Referendum Ogólnokrajowe zarządzone na 06 września 2015 roku.

30 KBPobierz

Obwieszczenie Burmistrza o udostępnieniu do publicznego wglądu spisu wyborców uprawnionych do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym

12.8 KBPobierz

Obwieszczenie Burmistrza Karlina z dnia 3 sierpnia 2015 r. o granicach i siedzibach obwodowych komisji ds. referendum

626 KBPobierz na dysk

Informacja dot. zgłoszenia na kandydatów do obwodowych komisji ds referendum.

12.8 KBPobierz

Zarządzenie Burmistrza 86/15 - w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej ...

36 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Burmistrza Karlina o granicach obwodów i siedzibach komisji...

59 KBPobierz na dysk

Informacja partie

73 KBPobierz

Załącznik partie

51 KBPobierz

Informacja organizacje

77 KBPobierz

Załącznik nr 1 organizacje

55 KBPobierz

Załącznik nr 2 organizacje

38 KBPobierz

Informacja fundacje

75 KBPobierz

Załącznik nr 1 fundacje

54 KBPobierz

Załącznik nr 2 fundacje

38 KBPobierz

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju,

92 KBPobierz

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą

75 KBPobierz

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych

85 KBPobierz

Uchwala w sprawie wzorów kart do glosowania

19.0 KBPobierz

Karta referendum

51 KBPobierz na dysk

Nakładka referendum

37 KBPobierz na dysk

Wytyczne w sprawie druku i przekazania kart i nakładek

24 KBPobierz

Zgoda na przyjecie pełnomocnictwa Sejm Senat - Referendum

55 KBPobierz

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa Sejm Senat - Referendum

58 KBPobierz