Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

18.6 KBPobierzPodgląd pliku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CZ 1

430 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CZ 4

617 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CZ 5

612 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CZ 6

685 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CZ 6 Sprostowanie

649 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CZ 9

427 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CZ 2

610 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CZ 3

441 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CZ 7

452 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CZ 8

613 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CZ 10

444 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 08.05.2015

28 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 08.05.2015

64 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmiana treści SIWZ 07.05.2015

27 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 105806-2015

19.5 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmiana treści SIWZ

26 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16.6 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu - pełna treść

384 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ

15.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załączniki do SIWZ

202 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór umowy

265 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku